Disclaimer

Algemene disclaimer

Disclaimer Veilig Werk / Koninklijke Oosterhof Holman

De informatie op deze website heeft een informatief karakter en is met grote zorg samengesteld. Koninklijke Oosterhof Holman doet haar uiterste best om alle informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen we de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid niet garanderen. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Koninklijke Oosterhof Holman ziet dan ook af van welke aansprakelijkheid dan ook. De inhoud van deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Koninklijke Oosterhof Holman verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook.

Koninklijke Oosterhof Holman behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.