05 Arbeidsmiddelen
 >  De motorkettingzaag
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik heb weleens met een motorkettingzaag gewerkt zonder instructie te hebben gekregen;
 • Ik zaag alleen maar hout met de motorkettingzaag.
Introductie

Het gebruik van de kettingzaag is in beginsel bedoeld voor het vellen van bomen. Echter, de motorkettingzaag wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Het werken met een motorkettingzaag is erg risicovol. Deze toolbox behandelt onder welke strikte voorwaarden er met de motorkettingzaag mag worden gewerkt.

Afb 1: De kettingzaag
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • bekneld raken tussen bijvoorbeeld takken;
 • in contact komen met rondvliegende houtspaanders;
 • in aanraking komen met de ronddraaiende ketting;
 • het terugslaan van de motorkettingzaag;
 • schadelijk geluid;
 • trillingen;
 • schadelijke stoffen (uitlaatgassen, houtstof);
 • gevaar voor derden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorwaarden:

De strikte voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de motorkettingzaag:

Vellen van bomen:

 • Het vellen van bomen en zagen van beschoeiingen mogen alleen door een erkend, gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd!

Zagen:

 • Bij hoge uitzondering, dus in die omstandigheden waarin het echt niet anders kan, is zagen met de motorkettingzaag toegestaan.
 • Zaag alleen hout en geen andere materialen! Voor andere doeleinden mag de motorkettingzaag niet worden gebruikt. Dit is slechts toegestaan als aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan:
 1. De medewerker moet deskundig zijn;
 2. De medewerker moet een basiscursus hebben gevolgd en aantoonbaar gecertificeerd zijn voor deze opleiding;
 3. De medewerker moet 18 jaar of ouder zijn.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Markeer of zet de werkplek af om aanrijdgevaar en gevaar voor derden te vorkomen;
 • Zorg voor orde en netheid op en rond de werkplek waar de zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 • Zorg altijd voor minimaal twee mensen op de werkplek of zorg dat je een collega kunt bereiken in geval van nood;
 • Werk op veilige afstand van elkaar;
 • Voorkom dat medewerkers niet binnen een cirkel van 1,5 meter van de motorkettingzaag kunnen komen;
 • Gebruik altijd een hoogwerker bij zaagwerkzaamheden op hoogte;
 • Pak op tijd je rust (taakroulatie).


Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • veiligheidshelm
 • gehoorbescherming
 • gelaatsscherm en/of veiligheidsbril
 • handschoenen met zaagbescherming
 • veiligheidslaarzen met zaagbescherming en antislipzool
 • zaagbroek/overall

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.