02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Opslag van gassen
Introductie

Er worden bij verschillende zaken gassen gebruikt, maar gassen dienen ook opgeslagen te worden. Voor de opslag van gas kan men gebruik maken van flessen, flessenbatterijen of tanks. Wanneer er meer dan 4 flessen doormiddel van een hogedrukleiding aan elkaar gekoppeld zijn, spreek men over een flessenbatterij.

Het risico van opslag van gassen is afhankelijk van het soort gas en de manier van opslag.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Bij opslag in flessen

  Door verhitting van de inhoud door blootstelling aan directe zonnestralen of werkzaamheden in de directe omgeving daar van. Door deze verhitting zal het gas gaan uitzetten, met een ontploffing als gevolg.

  Het verrichten van handelingen door onbevoegden aan de koppeling tussen fles en distributieleiding, waardoor ongecontroleerd uitstromen van gas mogelijk is.

  Hierdoor zal er minder zuurstof in de omgevingslucht ontstaan en/of mogelijk ontploffingsgevaar (afhankelijk van het soort gas).

 • Bij opslag in batterijen

  Hangt samen met de plaatsing van een batterij in een afgesloten ruimte . Hierdoor ontstaat een kans op verzameling van gassen in de ruimte met daarop als gevolg explosie gevaar. Dit kan ontstaan door lekkages aan het hoogdrukgedeelte van de batterij of door niet goed aansluiten van slangenpaketten of losse flessen.

 • Opslag van flessen

  Volle en lege flessen dienen gescheiden te worden opslagen Ook wanneer flessen leeg zijn,mag het nooit voorkomen dat lege gasflessen en lege zuurstoffen ongescheiden bij elkaar staan. Om beschadiging van flessen door omvallen te voorkomen, dienen flessen vastgezet te worden met kettingen of beugels in rekken of tegen de muur.

 • Open opslag

 • Bij open opslag van flessen dient er een plek gekozen te worden, die niet blootgesteld aan directe zonnestralen en verder dienen de flessen beschermd te zijn tegen weersinvloeden. Wanneer het mogelijk is dient er een plek gekozen te worden, die makkelijk afgeschermd kan worden met een afsluitbaar hek.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Merktekens

Op elke gasfles staan verschillende merktekens. De afbeelding hieronder geeft aan wat deze merktekens betekenen.

HOEKLOOS : Naam eigenaar

12345 : Flesnummer

ZUURSTOF : Naam gassoort of gasgroep*

200/300BAR : Max. vuldruk (200bar),

proefdruk (300bar)

08.99 : Laatste keurdatum: Keurstempel Stoomwezen B.V. (geldig voor Nederland), Keurstempel Apragaz: (geldig voor Benelux)

A : Verstikkend

F : Brandbaar

O : Brandbevorderend

T : Giftig

TC : Giftig – Corr

Tips > Samenvatting
 • Zorg bij opslag van gas voor een goed geventileerde ruimte of plek.
 • Zorg dat de opslag plaats van gas op veilige afstand van warmte- en ontstekingbronnen is.
 • Geef doormiddel van pictogrammen aan wat de gevaren zijn.
 • Zorg dat er voldoende brandblussers in de buurt zijn.
 • Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gasopslag en dat de toegang vrij is van obstakels.
 • Zorg er voor dat de gasflessen verticaal blijven staan en beschermd zijn tegen omvallen en beschadiging. Dit is omdat de flessen anders gas lekken of hierdoor ontstaat een hevige reactie, die explosie als gevolg heeft.
 • Het keurtermijn van flessen mag niet overschreden worden.
 • Markeer lekke of defecte flessen op een duidelijke en goed zichtbare manier.
 • Denkt u dat er ergens een gaslek op de fles of aansluiting is, dan kan u dit controleren met zeepsop of speciale lekspray
 • Is er een fles met het brandbaar gas acetyleen omgevallen en wordt deze gasfles warm, koel deze dan af met water, en neem cotact op met de plaatselijke brandweer en de leverancier van het gas.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.